MR

Inspraak van ouders en leraren is een wettelijk recht. Binnen de school is er dan ook een Medezeggenschapsraad, MR, bestaande uit twee teamleden en twee ouders. De MR richt zich op schoolorganisatorische en onderwijsinhoudelijke zaken en adviseert over de voorstellen van Stichting MONTON en de directie van de school. Bij wet is geregeld op welke punten de geledingen instemmings- dan wel adviesrecht hebben. De MR vergadert ongeveer 4 keer per schooljaar. De vergaderdata staan in de jaarkalender en nieuwsbrieven. Deze vergaderingen zijn in principe openbaar. In voorkomende gevallen kan de MR besluiten dat een deel van de agenda in besloten kring besproken wordt. Ook kan de MR de directie vragen op uitnodiging aan te schuiven.

Samenstelling MR  2019-2020

 

Voorzitter:                  Jojanne Brom (moeder van Seb)

Ouderlid:                    Paul Hutschemaekers (vader van Sacha)

Teamlid:                     Femke de Wilt (leerkracht onderbouw)

Teamlid:                     Anne Bauk Kalff (leerkracht bovenbouw)

Voor vragen en/op opmerkingen bereikt u de MR via het volgende mailadres: mrloenersloot@gmail.com

Voor het bestuur van Monton is de gesprekspartner de Gemeenschappelijke Medezeggen-schapsraad (GMR).

 

MR reglementen en statuten

MR huishoudelijk reglement

MR reglement

MR statuut

GMR

Jaarverslagen MR

Jaarverslag MR 2015-2016

Jaarverslag MR 2016-2017

Jaarverslag MR 2017-2018

Jaarverslag MR 2018-2019

Notulen MR vergaderingen

2018-2019

Notulen 15 januari 2019

Notulen 27 maart 2019

Notulen 6 juni 2019

2019-2020

Notulen 7 oktober 2019

 

Contact

  • Montessorischool Loenersloot
  • Hollandstraat 25
  • 3634 AS Loenersloot
  • 0294-291597