MR

Inspraak van ouders en leraren is een wettelijk recht. Binnen de school is er dan ook een Medezeggenschapsraad, MR, bestaande uit twee teamleden en twee ouders. De MR richt zich op schoolorganisatorische en onderwijsinhoudelijke zaken en adviseert over de voorstellen van Stichting MONTON en de directie van de school. Bij wet is geregeld op welke punten de geledingen instemmings- dan wel adviesrecht hebben. De MR vergadert ongeveer 4 keer per schooljaar. De vergaderdata staan in de jaarkalender en nieuwsbrieven. Deze vergaderingen zijn in principe openbaar. In voorkomende gevallen kan de MR besluiten dat een deel van de agenda in besloten kring besproken wordt. Ook kan de MR de directie vragen op uitnodiging aan te schuiven.

Samenstelling MR  2017-2018

IMG_0150

Voorzitter:                  Patrick Luijten (vader van Lola, linksachter)

Ouderlid:                    Paul Hutschemaekers (vader van Sacha, linksvoor)

Teamlid:                     Inge Engelblik (leerkracht onderbouw, rechtsachter)

Teamlid:                     Anne Bauk Kalff (IB en leerkracht middenbouw/bovenbouw, rechtsvoor)

Voor vragen en/op opmerkingen bereikt u de MR via het volgende mailadres: mrloenersloot@gmail.com

Voor het bestuur van Monton is de gesprekspartner de Gemeenschappelijke Medezeggen-schapsraad (GMR).

 

MR reglementen en statuten

MR huishoudelijk reglement

MR reglement

MR statuut

GMR

Jaarverslagen MR

Jaarverslag MR 2015-2016

Jaarverslag MR 2016-2017

 

Notulen MR vergaderingen

Notulen 24 januari 2017

Notulen 18 april 2017

Notulen 15 juni 2017

Notulen 11 september 2017

Notulen 23 januari 2018

Notulen 28 maart 2018

Notulen 24 mei 2018

 

Contact

  • Montessorischool Loenersloot
  • Hollandstraat 25
  • 3634 AS Loenersloot
  • 0294-291597