Hoofdluis

Tegenwoordig is hoofdluis een hardnekkig verschijnsel. Na iedere vakantie controleren ouders de kinderen. Hierbij wordt uw hulp zeer op prijs gesteld. Wanneer er luizen e/of neten gevonden worden, worden de kinderen met lotion behandeld en krijgen de kinderen een briefje mee met het dringende verzoek adequate maatregelen te nemen. Dit om te voorkomen dat klasgenoten besmet raken. Wij vragen alle ouders om hun kinderen regelmatig zelf te controleren en indien nodig de leerkracht op de hoogte te brengen.

Dit is wat de GGD over hoofdluis meldt: Hoofdluis

Deze brief geven we, na de luizencontrole,  met de kinderen mee naar huis. 

Contact

  • Montessorischool Loenersloot
  • Hollandstraat 25
  • 3634 AS Loenersloot
  • 0294-291597