Organisatie

In Loenersloot en omgeving zijn wij de enige Montessorischool. Montessorischool Loenersloot is een moderne school, waar leerlingen leren wat ze nodig hebben in hun leven in de 21e eeuw. Deze onderwijsbehoeften van de leerlingen staan centraal in ons onderwijs.

Wij zijn een Montessorischool met een eigen bestuur en wij maken samen met nog 10 andere Montessorischolen deel uit van Stichting Monton. Montessorischool Loenersloot is een bijzonder neutrale school: wij dragen geen specifieke godsdienst uit.

Ons onderwijs is gebaseerd op het gedachtengoed van Maria Montessori. Zij was de eerste vrouwelijke arts in Italië en heeft de methodiek bedacht die centraal staat in ons onderwijs. Meer informatie vindt u op www.montessori.nl (Nederlandse Montessori Vereniging)

Een belangrijk uitgangspunt bij ons op school is dat groepen altijd heterogeen zijn samengesteld. Dat betekent dat er drie jaargroepen bij elkaar zitten. De leerlingen zijn een keer jongste, een keer middelste en een keer oudste in de groep: zo leren zij verschillende verantwoordelijkheden te nemen voor zichzelf en de groep. Binnen die heterogene groep erkennen we de individualiteit. Elk kind is uniek en heeft eigen talenten.

We erkennen in ons onderwijs dat elk kind van nature actief is: het is nieuwsgierig en wil de wereld verkennen. De voorbereide omgeving is daarvoor heel belangrijk.

Ook houden we rekening met de “gevoelige periode”. Het kind is een bepaalde tijd meer ontvankelijk voor het verwerven van een bepaalde vaardigheid. Denk aan leren lopen, leren praten, leren lezen, leren helpen. Elk kind ontwikkelt zich anders.

Contact

  • Montessorischool Loenersloot
  • Hollandstraat 25
  • 3634 AS Loenersloot
  • 0294-291597