Introductiefilm Montessorischool Loenersloot

Over Ons

MISSIE

Onze missie geeft aan wie we zijn, wat we doen en willen bereiken. Onze missie is tijdloos maar wel toe te passen op dit moment:

Missie: “Het kind naar een nieuwe wereld”

VISIE

Onze visie poogt inspirerend te zijn en een visionair en ambitieus beeld te geven. Kijkend vanuit het hier en nu beschrijft onze visie waarvan wij dromen richting de toekomst:

 Visie: “Ontwikkelingsgericht Montessori onderwijs in de 21e eeuw”

Wij leren kinderen 21e eeuwse vaardigheden door montessori onderwijs. Kinderen gedragen zich sociaal-bewust, betrokken en hebben een realistisch beeld van de wereld en zichzelf. Ze zijn zelfstandig onderzoekend in het leren leren.

We zien het als onze verantwoordelijkheid om kinderen voor te bereiden op de wereld van nu en morgen.

Onze kernwaarden:

  • Ontwikkelen tot sociaal verantwoordelijke mensen
  • Van elkaar leren
  • Vrijheid in gebondenheid
  • Eigen verantwoordelijkheid voor leren (leer mij het zelf doen)
  • Begeleiding naar zelfstandigheid (zelfstandig werken)
  • Werken in je eigen tempo

Deze beloftes vormen de leidraad binnen de school.